Декларация за защита на данните

Като потребител на нашата уеб страница, в тази декларация за защита на данните Вие ще получите цялата необходима информация как, в какъв обем и с каква цел ние или доставчици на трети страни ще събираме и обработваме данни от Вас. Събирането и използването на Вашите данни се извършва стриктно в съответствие със законовите изисквания, по-специално Общия регламент относно защитата на данните на ЕС (EU GDPR) и Федералния закон за защита на данните (нова версия). Ние обръщаме специално внимание на поверителността на Вашите лични данни и затова работим строго в границите, които ни налагат законовите изисквания. Обработката на лични данни се извършва на доброволна основа, ако това е възможно за нас. Ние също така предаваме тези данни на трети страни само с Вашето изрично съгласие. При особено поверителни данни, като Ваши запитвания към нас, гарантираме високо ниво на сигурност, като използваме криптиране чрез SSL протокол. Тук обаче не бихме искали да пропуснем възможността да посочим общите опасности от използването на интернет, върху които не можем да влияем. Особено в електронна кореспонденция данните Ви не могат да бъдат защитени без допълнителни предпазни мерки и е възможно да се събират от трети страни.

Име и данни за контакт на отговорното лице за обработката на данни

Hochschule Magdeburg-Stendal
Servicebereich Studium und Internationales – International Office
Breitscheidstraße 2
39114 Magdeburg
0391-8864210
international@h2.de

Данните за контакт на длъжностното лице по защита на данните

Prof. Dr. Holger Schanz

Тел.: (0391) 886 43 17
Факс: (0391) 886 41 23
Имейл: datenschutz@h2.de

Обхват на обработката на лични данни

Като цяло използването на този уеб сайт е възможно без въвеждане и обработка на лични данни. Но за обработването на определени процеси, например при регистрацията за информационен бюлетин, е възможно да се наложи да ни предоставите данни. В този случай можем да събираме следните категории данни:

 • лични данни (година на завършване на училище)
 • данни за контакт (имейл адрес)

Тези данни се предоставят доброволно. Ако обаче не ни предоставите необходимите лични данни, Вашата заявка може да не бъде обработена в зависимост от обстоятелствата.

Събиране на данни за достъп

Доставката и представянето на съдържание през нашата уеб страница изисква технически събирането на определени данни. При влизане в нашата уеб страница, ние и доставчикът на уеб пространство записваме тези така наречени сървърни регистрационни файлове. Тези регистрационни файлове не позволяват да се правят изводи за Вас и Вашата личност. Съответната информация се състои от

 • име на уеб страницата,
 • на файла,
 • текущата дата,
 • количеството данни,
 • уеб браузъра и неговата версия,
 • използваната операционна система,
 • името на домейна на Вашия интернет доставчик,
 • препращащия URL адрес като страница, от която сте преминали към нашата страница,
 • както и съответния IP адрес.

Ние използваме тези данни анонимизирано за представяне и доставка на нашето съдържание, както и за статистически цели. Информацията подпомага предоставянето и непрекъснатото подобряване на нашата услуга и се съхранява в защитени системи отделно от друга лична информация. Запазваме си правото да проверяваме допълнително споменатите данни, ако има съмнения за незаконно използване на нашата услуга.

Цел на обработването на лични данни

Вашите лични данни се обработват за следните цели:

 • изпращане на информационен бюлетин
 • само сървърни регистрационни файлове: представяне и доставка на съдържание на нашия уеб сайт; статистически цели

Ние обработваме Вашите лични данни в съответствие със следните правни основания:

 • чл.6, ал.1, б. a): вие сте дали съгласието си.

Ние обработваме лични данни в рамките на предотвратяване на използването на данни и икономия на данни само до степен и толкова дълго, колкото е необходимо за използването на нашия уеб сайт, респективно в съответствие с изискванията на законодателя.

При отпадане на целта или правното основание за обработка на данните и достигане на края на законоустановения период на съхранение, събраните данни се изтриват или блокират, ако законовият период на съхранение все още се прилага. Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети страни без изрично дадено съгласие или правно основание.

Събраните данни не се използват за автоматизирано вземане на индивидуални решения, респ. профилиране или оценяване.

Вашите права като субект на данни

По всяко време Вие можете да получите безплатно информация (чл. 15 ЕС ОРЗД) за личните данни, които съхраняваме за Вас, както и за произхода, получателя и целта на обработката на данните. Също така имате право да изискате поправка (чл. 16 ЕС ОРЗД), блокиране (чл. 18 ЕС ОРЗД) или изтриване (член 17 ЕС ОРЗД) на Вашите данни. Това не се отнася за данни, които се съхраняват въз основа на законови разпоредби или са необходими за законовото изпълнение на търговски транзакции. Имате право да възразите срещу обработката на Вашите данни (член 21 ЕС ОРЗД) и право на преносимост на данните (член 20 ЕС ОРЗД).

Право на възражение
Съгласно чл. 21, ал. 1 от ОРЗД имате право да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите лични данни, ако това не служи за изпълнение на договор, законово задължение или защита на жизненоважни интереси.

Имате право да оттеглите даденото си съгласие за обработване на лични данни по всяко време с действие в бъдеще. Обработката, извършена преди възражението, остава незасегната.

Ако данните не са обхванати от законово задължение за архивиране, ние ще изтрием данните Ви по Ваше искане. Ако се прилага задължението за архивиране, ние ще блокираме Вашите данни.

За всички въпроси и проблеми относно поправката, блокирането или изтриването на лични данни, моля, обърнете се към нашето длъжностно лице по защита на данните, като използвате формуляра за данните за контакт в тази декларация за защита на данните или адреса, посочен в импресума.

Ако считате, че при обработката на Вашите лични данни правата Ви не са защитени в пълен обем, имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган.

Информационен бюлетин

На нашата уеб страница можете да се регистрирате за получаване на нашия информационен бюлетин. Необходими са ни Вашият имейл адрес и годината на завършване на училище. Допълнително следва да проверим, с оглед на съответните законови разпоредби, дали Вие действително сте собственик на посочения имейл адрес и дали искате ли да получавате информационния бюлетин (процедура за двойно включване Double Opt-In). Затова ние събираме информация, която прави възможна такава проверка. Събраните в тази връзка данни се използват за изпращане и получаване на информационния бюлетин и не се предоставят на трети страни. Освен необходимата за изпращане на бюлетина информация, от наша страна не се събират допълнителни данни. Тъй като изпращането и получаването на информационния бюлетин зависи от Вашето съгласие, можете да оттеглите това съгласие за събиране и съхранение на Вашите данни по всяко време, без да посочвате причини. За целта използвайте „линка за отписване“, посочен в информационния бюлетин.

Ние Ви информираме, че използваме rapidmail за изпращане на нашия информационен бюлетин. Затова Вашите данни ще бъдат предадени на rapidmail GmbH. На rapidmail GmbH е забранено да използва Вашите данни за други цели, освен за изпращането на информационния бюлетин. Rapidmail GmbH няма право да предава или продава Вашите данни. Rapidmail е немски, сертифициран доставчик на софтуер за информационни бюлетини, избран внимателно в съответствие с изискванията на ОРЗД и Федералния закон за защита на личните данни (BDSG).

Обработка на лични данни за рекламни цели

В допълнение към обработването на Вашите данни за посочените по-горе цели, ние използваме Вашите данни в съответствие с чл. 6, ал. 1, б. е) от ОРЗД независимо от съгласието Ви за получаване на информационен бюлетин, за да комуникираме с Вас относно определени продукти или маркетингови кампании и да Ви препоръчаме продукти или услуги, които биха могли да ви заинтересуват.

Можете да възразите срещу използването на Вашите лични данни за рекламни цели по всяко време като цяло или за отделни мерки. За това е достатъчно съобщение в текстова форма във формуляра за данните за контакт, посочени в импресум или в тази декларация за защита на данните (напр. имейл, писмо). Можете да използвате също линка за отписване, съдържащ се в рекламния имейл.

Сигурност

Ние сме предприели технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим Вашите лични данни от загуба, унищожаване, манипулация и неоторизиран достъп. Всички наши служители и всички лица, участващи в обработката на данни, са задължени да спазват ЕС ОРЗД, Федералния закон за защита на личните данни (нова версия) и други закони, свързани със защитата на данните, и да обработват личните данни поверително.

Криптиране чрез SSL сертификат

Нашата уеб страница използва криптиране чрез SSL сертификат, когато става въпрос за предаване на поверително или лично съдържание от нашите потребители. Това криптиране се активира напр. при обработка на платежни транзакции, както и при запитвания, които ни изпращате през нашата уеб страница. Моля, уверете се, че криптирането чрез SSL сертификат е активирано от Ваша страна при съответните дейности. Използването на криптиране се разпознава лесно: индикацията в полето на браузъра Ви се променя от „http://“ на „https://“. Данните, криптирани чрез SSL сертификат, не могат да бъдат прочетени от трети страни. Предавайте Вашата поверителна информация само с активирано криптиране чрез SSL сертификат и в случай на съмнение се обърнете към нас.

Съдържание и услуги на трети страни

Услугата на нашата уеб страница може да включва също съдържание, услуги и дейности от други доставчици, които допълват нашите предложения. Примери за такива услуги са карти на Open Street Map или графични изображения от трети страни. Използването на тези услуги от трети страни изисква редовно предаване на Вашия IP адрес. Това позволява на тези доставчици да прочетат Вашия IP потребителски адрес и да го съхранят. Ние полагаме усилия да включваме само такива доставчици на трети страни, които използват IP адреси единствено за доставяне на съдържание. Все пак нямаме влияние върху това кой доставчик на трети страни евентуално съхранява IP адреса. Това съхраняване може да служи например за статистически цели. Ако узнаем за процеси на съхранение от доставчици на трети страни, ние незабавно ще информираме нашите потребители за този факт. В тази връзка, моля, съблюдавайте специалните декларации за защита на данните от отделни доставчици на трети страни и доставчици на услуги, чиито услуги използваме на нашата уеб страница.

Ще ги намерите и в тази декларация за защита на данните.

Бисквитки

Ние използваме бисквитки на нашата уеб страница. Тези малки текстови файлове се прехвърлят от нашия сървър на Вашия компютър. Те подобряват представянето на нашата уеб страница и Ви помагат да се движите из нашата уеб страница. Бисквитките събират данни за

 • Вашия IP адрес,
 • Вашия браузър,
 • Вашата операционна система
 • и Вашата интернет връзка.

Ние не свързваме тази информация с лични данни и не я предаваме на трети страни. При никакви обстоятелства ние не използваме бисквитките за въвеждане на злонамерени или шпионски програми на Вашия компютър. Вие можете да сте потребител на нашата уеб страница и без използвате бисквитки, което означава, че някои изображения и функции на нашите услуги ще работят евентуално в ограничена степен. Ако искате да деактивирате бисквитките, можете да направите това чрез специални настройки във Вашия браузър. Моля, използвайте неговата помощна функция, за да извършите съответните промени. Можете да управлявате бисквитките за онлайн реклами чрез следните линкове: http://www.aboutads.info/choices за САЩ http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices за Европа

Matomo (Piwik)

На този уеб сайт се събират и съхраняват данни, като се използва софтуерът за уеб анализ Matomo (www.matomo.org), услуга на доставчика InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Нова Зеландия, („Matomo“), въз основа на нашия законен интерес към статистическия анализ на поведението на потребителите за целите на оптимизацията и маркетинга в съответствие с чл. 6, ал. 1, б. е) от ОРЗД. От тези данни могат да се създават и оценяват псевдонимизирани потребителски профили за същата цел. За това могат да се използват бисквитки. Бисквитките представляват малки текстови файлове, които се съхраняват локално в междинната памет на интернет браузъра на посетителя на страницата. Освен това бисквитките позволяват повторното разпознаване на интернет браузъра. Данните, събирани с технологията Matomo (включително Вашия псевдонимизиран IP адрес), се обработват на нашите сървъри.

Генерираната от бисквитката информация в псевдонимния потребителски профил не се използва за лично идентифициране на посетителя на този уеб сайт и не се свързва с лични данни за носителя на псевдонима.

Ако не сте съгласни със съхраняването и оценката на тези данни от Вашето посещение, можете да възразите срещу съхранението и използването по всяко време с едно кликване на мишката. В този случай във Вашия браузър се съхранява така наречената бисквитка за отказ (Opt-Out), което означава, че Matomo не събира никакви данни за сесията. Моля, обърнете внимание, че пълното изтриване на Вашите бисквитки води до изтриване и на бисквитката за отказ (Opt-Out) и при необходимост трябва да я активирате повторно.

Google Web Fonts

За унифицирано представяне на шрифтове, тази страница използва така наречените уеб шрифтове, предоставени от Google. При извикване на страница браузърът зарежда необходимите уеб шрифтове в кеша на браузъра, за да показва правилно текстове и шрифтове.

За тази цел използваният от Вас браузър трябва да установи връзка със сървърите на Google. Това дава информация на Google, че чрез вашия IP адрес е осъществен достъп до нашия уеб сайт. Използването на Google Web Fonts се осъществява в интерес на унифицираното и атрактивно представяне на нашите онлайн услуги. Това представлява законен интерес по смисъла на чл. 6, ал. 1, б. е) от ОРЗД.

Ако Вашият браузър не поддържа уеб шрифтове, компютърът ще използва стандартен шрифт.

Допълнителна информация за Google Web Fonts ще намерите на адрес https://developers.google.com/fonts/faq и в декларацията за защита на данните на Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Промени в тези разпоредби за защита на данните

Ние ще актуализираме периодично тези разпоредби за защита на Вашите лични данни. Вие следва да разглеждате тези разпоредби по възможност, за да сте течение как защитаваме Вашите данни и подобряваме непрекъснато съдържанието на нашия уеб сайт. Ако направим съществени промени в обработката на предоставените от Вас лични данни, ние ще Ви информираме за това чрез еднозначно и ясно видимо указание на уеб сайта. С използването на уеб страницата Вие се съгласявате с условията на тази декларация за защита на личните данни.

При въпроси относно тези разпоредби за защита на данните, моля, обърнете се към нашето длъжностно лице по защита на данните, посочено по-горе.