Studiengänge Bachelor

Енергетика и техника

Електротехника / Електроинженество

 • Степен: Бакалавър по инженерство
 • Продължителност: 7 семестъра
 • Начало: зимен семестър
 • Кампус Магдебург
 • Без ограничение за допускане 

Тази ориентирана към бъдещето специалност подготвя студентите за професионална кариера в съвременния електротехнически спектър на енергетиката, комуникациите и автоматизацията. Студентите могат да избират между специалностите „Енергетика“ и „Автоматизация и комуникации“ и да придобият умения в областта на анализа, проектирането и експлоатацията на електрически системи. След дипломирането си те могат например да разработват промишлени роботи, да планират системи за управление, енергийни инсталации и мрежи или да изследват комуникационните технологии на бъдещето. Научи повече

Електроника / Електроинженество, дуално

 • Степен: Бакалавър по инженерство
 • Продължителност: 9 семестъра
 • Начало: зимен семестър
 • Кампус Магдебург
 • Без ограничение за допускане
 • Предпоставка: Договор с подходящо практическо предприятие 

Електроинженерите съчетават креативност с технически познания. Разработване на промишлени роботи, планиране на енергийни инсталации и мрежи, проектиране на системи за управление на промишлено производство или изследване на комуникационните технологии на бъдещето – това са само някои от професионалните области, в които можете да работите по-късно с тази диплома. Комбинацията от университетско обучение и структурирани практически фази ви гарантира оптимално съчетаване на теоретични знания и практическо приложение и по този начин улеснява навлизането ви в професионалния свят. Научи повече

Машинно инженерство

 • Степен: Бакалавър по инженерство
 • Продължителност: 7 семестъра
 • Начало: зимен семестър
 • Кампус Магдебург
 • Без ограничение за допускане

Дипломата по машинно инженерство е основа за работа в най-различни области: С дипломата в джоба си можете да работите не само в цялата сфера на машиностроенето и автомобилостроенето, но и в областта на машиностроенето и електротехниката, в прецизното инженерство (напр. космическа и медицинска техника) и в други металообработващи отрасли. По време на обучението си ще изучавате математика, физика и информатика, като можете да избирате и между две специализации: Технология на строителството и производствена технология. Научи повече

Инженеринг на мехатронни системи 

 • Степен: Бакалавър по инженерство
 • Продължителност: 7 семестъра
 • Начало: зимен семестър
 • Кампус Магдебург
 • Без ограничение за допускане

В програмата се разглежда взаимодействието между механиката, електрониката и информационните технологии. По предмети като математика, техническа физика, компютърни науки, роботика или методическо проектиране ще усвоите основите на по-късни дейности в областта на анализа, проектирането и експлоатацията на електромеханични системи с интерфейси човек-машина. След дипломирането си можете например да разработвате самолети, да управлявате сложни системи като електроцентрали или да работите в областта на медицинските технологии. Научи повече

Индустриално инженерство

 • Степен: Бакалавър по инженерство
 • Продължителност: 7 семестъра
 • Начало: зимен семестър
 • Кампус Магдебург
 • Без ограничение за допускане

За разлика от специалността, която се занимава изключително с електротехника или машиностроене, индустриалното инженерство добавя компонент за управление на бизнеса. Професиите на границата между двете области стават все по-важни. Ето защо тази специалност ви дава основни познания по бизнес и икономика и ви позволява да изберете специалност – електроинженерство или машиностроене. След дипломирането си можете да работите в областта на разработването на продукти, консултациите или логистиката. Научи повече

Устойчиви ресурси, инженерство и управление (StREaM)

Международна, англоезична образователна програма 

 • Степен: Бакалавър по инженерство
 • Продължителност: 7 семестъра
 • Начало: Летен семестър
 • Кампус Магдебург
 • Без ограничение за допускане

StREaM съчетава технологии и бизнес и поставя специален акцент върху темата за устойчивостта. По време на обучението си ще се запознаете с основите на инженерните науки и бизнес администрацията. Ще се запознаете и с принципите на устойчивото развитие и отговорното използване на ресурсите и енергията. След дипломирането си можете да работите в областта на индустриалното инженерство на границата между технологиите и бизнеса, например в областта на продажбите, разработването на продукти, управлението на качеството и околната среда. Международната програма за обучение на английски език открива пред вас широк спектър от възможности за кариера както в Германия, така и в чужбина. Научи повече

Взаимодействие човек-технология

 • Степен: Бакалавърска степен на науките
 • Продължителност: 7 семестъра
 • Начало: зимен семестър
 • Кампус Stendal
 • Без ограничение за допускане

Technik lässt uns unseren Alltag oftmals leichter und bequemer gestalten. Für Menschen mit Beeinträchtigungen können innovative Technologien wie künstliche Organe oder Roboter die Lebensqualität in besonderem Maße steigern. Dafür muss Technik an individuelle Bedürfnisse angepasst werden. Der Studiengang Mensch-Technik- Interaktion verbindet technische Fächer wie Informations- und Elektrotechnik mit psychologischen sowie sozial- und gesundheitswissenschaftlichen Fächern. So eignest du dir im Studium die nötigen Qualifikationen an, um Bedarfe analysieren und so beschreiben zu können, dass sich daraus innovative technische Lösungen entwickeln lassen. Mehr erfahren

Строително инженерство

 • Степен: Бакалавър по инженерство
 • Продължителност: 7 семестъра
 • Начало: зимен семестър
 • Кампус Магдебург
 • Без ограничение за допускане

Гражданското строителство обхваща планирането, изчисляването, изпълнението и надзора на инженерни съоръжения. По време на обучението си ще научите повече за различните строителни материали и как да строите сгради или пътища с тях. Изчислявате как една сграда се поддържа и изследвате отделни конструктивни елементи в лабораторията. След като завършите, можете да работите в областта на строителния мениджмънт, да разработвате продукти за строителната индустрия или да проектирате сгради и инженерни съоръжения. Научи повече

Строително инженерство, дуално

 • Степен: Бакалавър по инженерство
 • Продължителност: 9 семестъра
 • Начало: зимен семестър
 • Кампус Магдебург
 • Без ограничение за допускане
 • Предпоставка: Договор с подходящо практическо предприятие

Програмата за дуално обучение ви дава възможност да получите едновременно университетска диплома по строително инженерство и диплома по строителна професия.

Професионалното обучение се провежда извън университета и се организира от Центъра за строително обучение в Магдебург. Програмата се състои от три семестъра обучение и шест семестъра теоретично обучение. През първите шест семестъра обучението се редува по семестър. Последните три семестъра се провеждат изключително в университета. Научи повече

Безопасност и сигурност 

 • Степен: Бакалавърска степен на науките
 • Продължителност: 7 семестъра
 • Начало: зимен семестър
 • Кампус Магдебург 
 • Квалификационен изпит 

Голям пожар или наводнение са редки събития, но въпреки това обществото трябва да бъде подготвено за тях. За тази цел се разработват възможни сценарии, които дават възможност за разработване на подходящи защитни мерки и стратегии за кризисни ситуации. Това изисква както научни, така и технически умения. В рамките на обучението ще придобиете необходимите знания за ефективна борба с бедствията. След дипломирането си ще намерите работа в областта на техниката на безопасността и противопожарната защита, в пожарната и полицията, в инженерни и експертни служби, както и в специализирани органи. Научи повече

Строително инженерство

Тук за повече детайли.

Строително инженерство, дуално

Тук за повече детайли.

Околна среда и ресурси

Рециклиране и управление на отпадъците

 • Степен: Бакалавър по инженерство
 • Продължителност: 7 семестъра
 • Начало: зимен семестър
 • Кампус Магдебург
 • Без ограничение за допускане

Всяка година средностатистическият германец произвежда около половин тон отпадъци. В тази специалност ще се занимавате с предотвратяването, рециклирането, изхвърлянето и премахването на тези отпадъци. Фокусът е върху опазването на природните ресурси и защитата на хората и околната среда. След успешно завършване на обучението си можете например да планирате и изграждате оборудване и инсталации в областта на управлението на отпадъците или да работите в областта на околната среда в промишлеността или в контролните органи. Научи повече

Безопасност и сигурност

Тук за повече детайли.

Водно инженерство

 • Степен: Бакалавър по инженерство
 • Продължителност: 7 семестъра
 • Начало: зимен семестър
 • Кампус Магдебург
 • Без ограничение за допускане

Нашите водни басейни се използват за водоснабдяване, производство на енергия, напояване, корабоплаване, както и за отдих и развлечения. В обучението си разглеждате водата като среда с всички нейни екологични, технологични, структурни и технологични аспекти. Вземате водни проби, анализирате ги в лабораторията и измервате стойностите на pH – практическата част от програмата е много важна. С диплома по управление на водите можете да работите в публични органи, асоциации за водоснабдяване и канализация, инженерни бюра или в сферата на научните изследвания и преподаването. Научи повече

Икономика и езици

Устойчиви бизнес изследвания – дигитален бизнес/ социален/ управление на човешките ресурси

 • Степен: Бакалавър по изкуствата
 • Продължителност: 7 семестъра
 • Начало: зимен семестър
 • Кампус Магдебург
 • Без ограничение за допускане

Тази програма ви дава възможност да се запознаете с бизнеса и управлението и да разберете как една компания се управлява устойчиво. Можете да се специализирате в областта на цифровия бизнес, социалния мениджмънт и човешките ресурси и организацията. Устойчивостта, цифровизацията и предприемачеството са водещи теми във всички предмети. По време на обучението си ще придобиете цялостни основи на бизнеса, солидни и практически ориентирани знания в релевантни за бъдещето предметни области, както и индивидуални специализирани знания. По този начин можете да кандидатствате за отговорни длъжности, на които можете да помогнете за формирането на бъдещето и за въвеждането на иновации.  Научи повече

Бизнес администрация, двойна 

 • Степен: Бакалавър по изкуствата
 • Продължителност: 7 семестъра
 • Начало: зимен семестър
 • Кампус Щендал
 • Без ограничение за допускане
 • Предпоставка: Договор с подходяща компания 

Das duale Studium qualifiziert dich für anspruchsvolle Aufgaben in allen kaufmännischen Bereichen sowie auf dem Gebiet des mittleren Managements. 

Der regelmäßige Wechsel zwischen Hochschule und Unternehmen ermöglicht dir einen besonderen Bezug zur Praxis. Zudem erwirbst du aufgrund der Dualität neben betriebswirtschaftlichem Fachwissen ein hohes Maß an Handlungs- und Sozialkompetenz. So kannst du nach erfolgreich absolviertem Studium ohne lange Einarbeitungszeit in das Berufsleben eintreten. Mehr erfahren

Превод на жестов език

 • Степен: Бакалавър по изкуствата
 • Продължителност: 8 семестъра
 • Начало: зимен семестър
 • Кампус Магдебург
 • С ограничение за допускане 

Ако изучавате жестомимичен превод, ще бъдете подготвени да работите професионално в различни ситуации от ежедневието като езиков посредник между чуващи хора, които използват говоримия език, и глухи или хора с увреден слух, които предпочитат жестомимичния език. Професионалните области могат да бъдат открити навсякъде, където се срещат чуващи и глухи хора и е необходимо езиково посредничество, например в професионалния живот, в здравеопазването, с властите, в съдебната система, в културния сектор или в медиите. Предпоставка за учебната програма са основни познания по немски жестов език в рамките на 60 учебни часа. Научи повече

Международна техническа комуникация и превод 

 • Степен: Бакалавър по изкуствата
 • Продължителност: 6 семестъра
 • Начало: зимен семестър
 • Кампус Магдебург
 • Без ограничение за допускане

Дипломната програма съчетава разнообразни области като езици, технологии и бизнес. По време на обучението си ще получите квалификация за работа в различни области на дейност в национални и международни компании, организации и органи чрез научно обосновано и практически ориентирано образование: в областта на техническия превод, многоезичната техническа документация или корпоративната комуникация. По време на интегрирания семестър в чужбина можете да разширите езиковите си умения и междукултурните си компетентности. Научи повече

Индустриално инженерство

Тук за повече детайли.

Устойчиви ресурси, инженерство и управление (StREaM)

Международна, англоезична образователна програма 

Тук за повече детайли.

Здравеопазване, социални въпроси и образование

Приложни науки за детството

 • Степен: Бакалавър по изкуствата
 • Продължителност: 6 семестъра
 • Начало: зимен семестър
 • Кампус Магдебург
 • С ограничение за допускане 

Специалността „Приложни науки за детството“ ви дава основни познания в областта на образованието, психологията, социологията, здравеопазването, политическите науки и социалното образование, винаги свързани с децата и младите хора. След като завършите, ще можете да работите в пряк контакт с деца и техните семейства, както и в съответните подкрепящи институции от системата на образованието, социалната сфера, образованието и здравеопазването, и да представяте проблемите и нуждите на децата пред отговорните политически органи по научно обоснован начин. Научи повече

Подпомагане и управление на здравето

 • Степен: Бакалавър по изкуствата
 • Продължителност: 6 семестъра
 • Начало: зимен семестър
 • Кампус Магдебург
 • С ограничение за допускане 

Промоцията на здравето става все по-важна поради изискванията на нашата меритокрация и демографските промени. Необходими са професионалисти с научна квалификация, които да се справят с нарастващите изисквания към здравната ни система. Дипломната програма ви дава тези специализирани знания и компетентност, за да можете да вземате научно обосновани решения и да действате в бъдещата си професионална дейност не само в болници и здравноосигурителни дружества, но и в образователни институции, фирми и в общественото здравеопазване. Научи повече

Детско образование – практика, лидерство, изследвания

 • Степен: Бакалавър по изкуствата
 • Продължителност: 6 семестъра
 • Начало: зимен семестър
 • Кампус Stendal
 • С ограничение за допускане

Детството е от голямо значение за човешкото развитие. Специалистите в областта на образованието трябва научно да съпътстват тази фаза на развитие в практиката. В специалността „Детско възпитание“ ще бъдете подготвени за пряка педагогическа работа с деца от постъпването им в детска градина до края на извънкласната грижа и ще получите квалификация за работа със семейства, за консултантски дейности и за насърчаване на социално-пространствената мрежа. Освен това ще придобиете лидерски умения и квалификация в областта на научните изследвания. Научи повече

Взаимодействие човек-технология

Тук за повече детайли.

Психология на рехабилитацията

 • Степен: Бакалавърска степен на науките
 • Продължителност: 6 семестъра
 • Начало: зимен семестър
 • Кампус Stendal
 • С ограничение за допускане

Ако пациентът с онкологично заболяване е завършил успешно лечението си, но сега се страхува от повторна поява на тумора, рехабилитационните психолози са търсени. Рехабилитационната психология е самостоятелен клон на грижите наред с острите грижи в частната практика и болничната помощ. По време на обучението си ще придобиете знания в областта на диагностиката, психологията и здравните науки, наред с други неща. След като завършите, можете да работите например в клиника за рехабилитация или в работилница за хора с увреждания. Научи повече

Социална работа

 • Степен: Бакалавър по изкуствата
 • Продължителност: 7 семестъра
 • Начало: зимен семестър
 • Кампус Магдебург
 • С ограничение за допускане 

Социалната работа служи за облекчаване и решаване на социални проблеми, с които се сблъскват общности, социални групи и отделни хора. Дипломната програма ви дава необходимите научни и професионални умения, знания и методи за работа в областта на социалната работа. Социалната работа се извършва с деца и младежи, в сектора на здравеопазването, в пробационните служби или в образователни проекти. В учебните проекти и двата практически семестъра можете да приложите наученото директно в практиката. Като социален педагог вие подпомагате семейства, възрастни хора или имигранти да упражняват правата си и да развиват собствените си ресурси.  Научи повече

МЕДИИ И ДИЗАЙН

Индустриален дизайн

 • Степен: Бакалавър по изкуствата
 • Продължителност: 7 семестъра
 • Начало: зимен и летен семестър
 • Кампус Магдебург
 • Квалификационен изпит 

Целта на учебната програма е да се придобие проектантска квалификация за проектиране на сложни технически продукти. Тук ще се научите да разработвате промишлени продукти по такъв начин, че съвременните технически възможности да могат да се използват оптимално чрез интуитивно управление на продукта. По време на обучението си ще проектирате мебели, продукти за спортния сектор, като скейтбордове или ролкови ски, или повърхности за машини. След дипломирането си можете да работите на свободна практика, да създадете собствена компания или да си намерите работа в проектантски бюра или по-големи компании. Научи повече

Журналистика

 • Степен: Бакалавър по изкуствата
 • Продължителност: 7 семестъра
 • Начало: зимен семестър
 • Кампус Магдебург
 • С ограничение за допускане

По време на обучението си ще придобиете основни познания за медиите, както и ориентирани към приложение познания за подготовка, планиране и изпълнение на медийни проекти. Един от акцентите на обучението е преподаването на редакционни бюра и учебни проекти, в които можете директно да приложите новопридобитите си знания към конкретни практически ориентирани въпроси и да създавате медийни продукти (печатни, аудио, телевизионни, онлайн) в екип. В програмата можете да избирате между специалности в областта на медийния мениджмънт, политиката и обществото и публичната сфера. Научи повече