Hochschule

Университет по приложни науки в Германия

Ние сме висше учебно заведение с около 6.000 студенти. Обучението в малки групи под вещото ръководство на 130 преподаватели създава една непринудена и същевременно енергична атмосфера. Новосанираната сграда на университета с нейните модерни лаборатории, кабинети, библиотеки, компютърни зали и безплатен интернет предоставя най-добрите условия за подготовка на нашите студенти. Магдебург-Стендал предлага голямо разнообразие от възможности за следване: От машиностроене и бизнес администрация до рехабилитационна психология, превод на жестомимичен език, журналистика, специализиран превод или водно инженерство – при нас има по нещо за всеки!

Университет за приложни науки

Ние сме университет за приложни науки. Това означава, че Ви предлагаме обучение с много практика. За разлика от обучението в университет при нас ще придобиете голяма част от знанията си чрез практически експерименти в лаборатория или студио, проекти с национални и международни компании и възможност за стаж по време на обучението. Накрая, разбира се, ще получите еквивалентна бакалавърска или магистърска степен. Ако предпочитате да работите в компания след дипломирането си и не се стремите към академична кариера, дипломата от университета за приложни науки Ви предлага следните предимства: Можете да покажете на потенциалния си работодател повече трудов стаж по време на обучението си, което Ви улеснява да започнете кариерата си.

Тук сме обобщили всички важни разлики между обучението във университет за приложни науки и в университет:

Университет за приложни науки

 

    Университет

 

Равностойни дипломи за степените  Бакалавър и Магистър

Идеално за бързо намиране на работа след следването в сферата на икономиката Идеално за академична кариера и/или изследователска работа
Следване: практически ориентирано Следване: теоретично
Практически упражнения, работа в групи, практики и проекти с фирми Голямо учебно натоварване с много изпити в края на семестъра
Максимум 100 студента на лекция До 1000 студента на лекция
Личен контакт с преподавателите Ограничен контакт с преподавателите
Индивидуална работа със студентите Не е възможно интензивното полагане на грижи за всеки студент

Кампус и оборудване

Учене сред природата

Двата кампуса на университета в градовете Магдебург и Стендал са разположени наблизо, разстоянията са малки. Има много дървета и поляни, така че всички студенти да имат достатъчно място да играят футбол или плажен волейбол между лекциите или да се отпуснат на слънце. Или да продължат да учат – има WLAN буквално в целия кампус.

Следване с модерно оборудване

Можете да извършвате практическа работа в отлично оборудвани лаборатории, работилници и студия и да използвате теоретичните си знания от лекциите и семинарите при експерименти или в учебни редакции. Компютърните пулове с модерни компютри и всички програми, които са необходими за обучението, разбира се, са част от оборудването.

Освен това в библиотеката на университета има много налична литература и електронни книги – а също и тихо място за работа.

Хранене и удобства

В кампусите в Магдебург и Стендал има достатъчно възможности за хранене за всички студенти. Менса предлага много различни топли ястия, салати и десерти на разумни цени всеки ден. Един обяд (включително напитка) струва около 3,50 евро.

В кампуса има и кафенета, които предлагат сладкиши и кафе специалитети. Учениците могат да се възползват и от един от многото автомати за малки закуски, сладолед или разхладителна напитка. Охладената вода със или без въглероден диоксид е безплатна за всички ученици в автоматите за напитки.

Продължителност на обучението в немски университет

Бакалавърската степен в Университета за приложни науки Магдебург-Стендал обикновено продължава 6 или 7 семестъра, магистърската степен 3 или 4 семестъра. Ако бакалавърската и магистърската степен се завършват в един и същ университет, цялото обучение обикновено продължава 10 семестъра.

Изключение са дуалните форми на обучение. При тях университетът се комбинира с практическо обучение във фирма. Допълнителното обучение може да удължи продължителността на бакалавърската степен до 9 семестъра.

Дуално обучение

Дуалното обучение свързва практика в предприятие по Ваш избор (практическа работа) със следване в университети или университети в Германия.
Това означава комбиниране на академичните знания с практическо приложение. Освен бакалавър, допълнително получавате и държавно призната диплома за съответното обучение в Германия. Така студентът е едновременно служител в предприятието и вече получава редовна заплата по време на обучението си. По правило трябва да се завърши един семестър в университет и един семестър в предприятието. Въпреки това месечната заплата се получава по време на цялото дуално обучение. Размерът на заплатата обезпечава всички разходи по време на следването, така че да не е необходимо друго финансиране, например чрез допълнителна работа.

Дуални учебни програми в университета

Завършете паралелно обучението и следването си в Германия!
В нашия университет можете да участвате в следните дуални учебни програми:

  • Бизнес администрация
  • Строително инженерство
  • Електротехника

ДОпълнителни курсове и програми

Studium Generale (Предложения за допълнителни курсове и квалификация)

Studium Generale предлага курсове, които са от голяма полза за обучението, кариерата и живота като цяло. Предлаганите курсове включват например компютърни умения, специализирани знания, интернационализация, творчество и езици.

Безплатни курсове по немски език

За разлика от много университети в Германия, в Университета за приложни науки Магдебург-Стендал студентите могат да задълбочат езиковите си умения в безплатни курсове по немски език.

Интензивна супервизия в университета

Менторска програма (подкрепа в началната фаза на обучението)

В началото на обучението си новите студенти получават от студенти в по-горните курсове на същата специалност, т. нар. ментори, консултации във връзка със специалността, както и лична подкрепа.

Програма „Другарчета“/Buddyprogramm (Лично менторство с множество събития)

Нашите немскоезични университетски ментори, т.нар. Buddies (другарчета), са винаги готови да помогнат на чуждестранните студенти със съвет или конкретно действие – от пристигането им в новия град през личната подкрепа в студентското ежедневие до последващото търсене на позиции за стаж. Помагат им да се почувстват добре в Магдебург и Стендал, както и активно да опознаят немската култура и език.

Дейности за през свободното време в университета

Спортни дейности

Всеки семестър студентите могат да избират сред повече от 100 различни спорта. От лека атлетика, футбол, бадминтон до различни видове танци, бодифит и йога – тук има за всекиго по нещо.
Такса: около 10 евро на семестър

Творчески работилници (KreativWorkshops)

Студентската служба (Studentenwerk) в Магдебург всеки семестър предлага на студентите, записани в университет или висше учебно заведение в Германия, различни творчески работилници, напр. за шиене, фотография или театър.