Fachliche Qualifikation Master2

Bewerbung mit deutschem Zeugnis

 


Професионална квалификация Магистър

Предпоставки

За прием в магистърска програма се изисква доказателство за първа академична степен.

Има допълнителни изисквания за прием в съответните програми за обучение. Можете да се информирате за това на уебсайта на избраната от вас специалност,

  • в коя предметна област и с каква крайна оценка трябва да представите доказателство за първата си академична степен,
    броя на кредитите, необходими за придобиване на бакалавърска степен,
  • дали се изискват кредити по специални предмети,
  • дали се изисква доказателство за успешно положен изпит за правоспособност, или
  • дали се изискват определени езикови умения.

Ограничения и крайни срокове за прием

// За специалностите без ограничения за прием броят на местата за студенти от първи курс не е ограничен. Всеки кандидат, който отговаря на изискванията за прием и е подал заявление в срок и форма, се приема в специалността. В случай на съмнение решението се взема от изпитната комисия.

Кандидатстване за зимния семестър: 15 септември

Кандидатстване за летния семестър: 15 март

// За специалностите с тест за пригодност се прилагат отделни срокове за кандидатстване.

Кандидатстване за зимния семестър: 31 май

Кандидатстване за летния семестър: 30 ноември

// Програма за обучение по водно инженерство

Кандидатстване за зимния семестър: 31 май

Кандидатстване за летния семестър: 15 януари