Bewerbungsablauf

Кандидатстване с немско свидетелство

 


Онлайн кандидатстване

Кандидатстването с немски дипломи е възможно само чрез онлайн портала за кандидатстване на университета Onlinecampus.

Кандидатстването за зимния семестър е възможно от май нататък. Можете да кандидатствате за летния семестър от ноември.

Процедура за кандидатстване:

  1. Регистрирайте се в онлайн кампуса (включително потвърждение по електронна поща).
  2. Попълнете онлайн заявлението.
  3. Подайте заявлението за прием онлайн.
  4. Разпечатайте заявлението за прием и го изпратете заедно с документите за кандидатстване в университета по пощата или го подайте лично.
  5. Редовно проверявайте статуса на кандидатурата си в онлайн портала за кандидатстване и дали не е необходимо да представите липсващи документи.

След кадидатстването

Виза

  • Гражданите на страни от ЕС не се нуждаят от виза, за да учат в Германия.
  • Гражданите на страни извън ЕС могат да намерят актуалните визови разпоредби на Службата за настоящите визови правилаПо правило за кандидатстване за виза се изисква писмо за прием. В някои случаи обаче германското посолство изисква удостоверение за записване. Университетът с удоволствие ще ви издаде временно свидетелство за зрелост, за да можете да кандидатствате за виза. В някои страни може да отнеме много време да си уговорите среща в германското посолство. Затова ви препоръчваме да си уговорите среща за виза възможно най-рано.Когато кандидатстват за виза за първата година от обучението си в Германия, студентите с гражданство извън ЕС трябва да докажат, че са финансово обезпечени (понастоящем 861 евро на месец).

 

Допускане към следване

Кандидатурите за специалности без ограничения за прием се обработват текущо. Уведомленията за прием се изпращат чрез онлайн портала на университета.
За специалностите с тест за пригодност кандидатите се информират за резултата в онлайн портала на университета, след като отделът оцени теста.

 

Записване

Веднага след като получите писмо за прием, моля, отговорете за приемането на вашето място в университета:

Подайте заявлението за записване на хартиен носител (по пощата или лично).
Подайте всички липсващи официално заверени и преведени документи (по пощата или лично).
Прехвърлете семестриалната такса.

Едва тогава регистрацията ви е завършена.

Удостоверението за записване и студентската лична карта ще бъдат изпратени по пощата (в Германия) или по електронна поща (извън Германия).

Дати и крайни срокове

Wintersemester Sommersemester
Начало на семестъра
1. Откомври 1. Април
Крайни срокове за кандидатстване:
Специалности без ограничения 15. Септември 15. Март
Специалности с входящ изпит 31. Май 30. Ноември
Водно инженерство 31. Май 15. Януари