Fachliche Qualifikation Bachelor2

Кандидатстване с немско свидетелство

 


Професионална квалификация Бакалавър

Предпоставки

За прием в бакалавърска програма трябва да се представи доказателство за входна квалификация за висше образование под формата на обща или специфична за даден предмет входна квалификация за висше образование (Abitur), входна квалификация за обучение в университети за приложни науки (Fachhochschulreife) или сходна квалификация.

Ограничения и крайни срокове за прием

// За специалностите без ограничения за прием броят на местата за студенти от първи курс не е ограничен. Всеки кандидат, който отговаря на изискванията за прием и е подал заявление в срок и форма, ще бъде приет за обучение в специалността.

Кандидатстване за зимния семестър до: 15 септември

// В програмите с ограничения за прием се провежда процедура за подбор.

Кандидатстване за зимния семестър до: 15 юли

// В някои специалности има допълнителни изисквания за прием:

успешно полагане на изпит за пригодност.
определени езикови умения или
договор с практическа фирма (програма за дуално обучение).

// За специалностите с тест за пригодност се прилагат отделни срокове за кандидатстване.

Кандидатстване за зимния семестър: 31 май

Кандидатстване за летния семестър: 30 ноември

// Програма „Устойчиви ресурси, инженерство и управление“ (StREaM)

Кандидатстване за летния семестър: 15 януари