Fachliche Qualifikation Master1

Bewerbung mit ausländischem Zeugnis

 


Нужни квалификации за магистратура

ИЗИСКВАНИЯ

За прием в магистърска програма се изисква доказателство за първа академична степен.

Съществуват допълнителни изисквания за прием в съответните специалности. На уебсайта на желаната от вас специалност можете да намерите

в коя предметна област и с каква крайна оценка трябва да представите доказателство за първата си академична степен,
какъв брой кредити се изискват за придобиване на бакалавърска степен,
дали се изискват кредити по специални предмети,
дали се изисква доказателство за успешно положен изпит за правоспособност, или
дали се изискват определени езикови умения.

ОГРАНИЧЕНИЯ И КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ПРИЕМ

// За специалностите без ограничения за прием броят на местата за студенти от първи курс не е ограничен. Всеки кандидат, който отговаря на изискванията за прием и е подал заявление в срок и форма, се приема в специалността. В случай на съмнение решението се взема от изпитната комисия.

Кандидатстване за зимния семестър: 15 август

Кандидатстване за летния семестър: 15 февруари

// За специалностите с тест за пригодност се прилагат отделни срокове за кандидатстване.

Кандидатстване за зимния семестър: 31 май

Кандидатстване за летния семестър: 30 ноември

// Програма за обучение по водно инженерство

Кандидатстване за зимния семестър: 1 май

Кандидатстване за летния семестър: 30 ноември