Online Bewerbung über uni-assist

Bewerbung mit ausländischem Zeugnis

 


Кандидатстване чрез uni-assist

Всички кандидати, които са придобили образователните си квалификации в чужбина, трябва да кандидатстват чрез uni-assist.

Като съвместна институция на висши учебни заведения uni-assist извършва експертна проверка на всички изисквания за прием от тяхно име срещу заплащане.

Проверката на документите за кандидатстване в uni-assist може да отнеме до шест седмици. Моля, кандидатствайте своевременно!

Кандидатстването за зимния семестър е възможно от май нататък. Можете да кандидатствате за летния семестър от ноември нататък.

Процедура за кандидатстване чрез uni-assist:

 1. Създайте профил в портала uni-assist.
 2. Подгответе всички документи, необходими за кандидатстването.
 3. Въведете “Hochschule Magdeburg-Stendal” в лентата за търсене в uni-assist.
 4. Изберете своята учебна програма.
 5. Платете таксите.
 6. Следвайте стъпките и качете необходимите документи.
 7. Готово! Подайте заявлението си.

След положителна проверка на основните изисквания за прием вашата кандидатура ще ни бъде изпратена. След това Университетът за приложни науки в Магдебург-Стендал ще вземе решение за прием. Процедурата за прием и кандидатстване в Университета за приложни науки в Магдебург-Щендал е безплатна.

Документи за кандидатстване

 • Удостоверение за входна квалификация за висше образование и негов превод (включително преглед на предметите и оценките)
 • Доказателство за необходимите езикови умения
 • Автобиография (пълна, хронологична)
 • Паспорт (копието трябва да съдържа само страницата със снимката и личните данни).Ако е необходимо:Доказателство за успешно положен приемен изпит в университет (ако сте положили приемен изпит в университет в страната си на произход, моля, представете съответния сертификат).
  Доказателство за периодите на обучение (включително превод)Кандидатстването чрез uni-assist е изцяло онлайн. Моля, изпратете документите си (преведени на немски или английски език) чрез качване в uni-assist за преглед. Веднага след като uni-assist провери документите ви и Университетът за приложни науки в Магдебург-Щендал ви предложи място, трябва да подадете документите си в университета като заверено и преведено копие (на немски или английски език).

СЛед кандидатстването

Виза

 • Гражданите на страните от ЕС не се нуждаят от виза за обучение в Германия
 • Гражданите на страните извън ЕС ще открият на страницата на Външното
  министерство актуалните разпоредби относно визите

Обикновено за уговорения час за кандидатстване за виза е необходимо Уведомление за прием. В някои случаи все пак немското посолство изисква Удостоверение за записване. Университетът ще Ви предостави временно Удостоверение за записване за Вашето заявление за виза. В някои страни може да мине много време, докато получите уговорен час в немското посолство. Затова Ви препоръчваме да уговорите такъв колкото е възможно по-рано.

За да кандидатстват за виза, студентите с гражданство от страни извън ЕС трябва да докажат, че са финансово осигурени за първата година от своето обучение в Германия (понастоящем 861 евро месечно).

 

Прием за обучение

Кандидатурите за учебните програми без ограничение на приема се обработват непрекъснато. Получавате уведомление за прием автоматично от портала Онлайн кампус на университета щом заявите желанието си за записване.

Уведомленията за прием се изпращат на университета чрез портала Онлайн кампус.

При учебните програми с ограничение на приема, които започват през зимния семестър, в началото на август ще Ви бъде съобщен резултатът от процедурата по приема чрез портала на университета Онлайн кампус.

При учебните програми с изпит за пригодност кандидатите ще бъдат информирани за резултата от процедурата по приема чрез портала на университета Онлайн кампус след оценката на изпита по специалността.

 

Записване

Щом получите уведомление за прием, моля, отговорете дали приемате мястото за обучение:

 1. Подайте заявлението за записване на хартиен носител (по пощата или лично).
 2. Подайте евентуално липсващите официално заверени и преведени документи (по пощата или лично).
 3. Преведете семестриалната такса.

Едва тогава Вашето записване е приключено.

Удостоверението за записване и студентската карта се изпращат впоследствие по пощата (в рамките на Германия) или по имейл (извън Германия).

Дати и срокове

Зимен семестър Летен семестър
Начало на семестъра 1 октомври 1 април
Срокове за кандидатстване
Учебни програми без ограничение на приема 15 август 15 февруари
Учебни програми с ограничение на приема 31 май 30 ноември